Naše CVČ sa nachádza v areáli ZŠ Štefánikova

Mažoretky PINK
CVČ- Spektrum
Štefánikova 1704/2
92401 Galanta

 

Telefón: +421 31 780 4336
Mobil: +421 911 284 410
E-mail: spektrum@cvcga.edu.sk

Dominika Jakabová - vedúca súboru
Mobil: +421 904 344 304
E-mail: dendinkaa11@azet.sk