Takto sme začínali...

Súbor Mažoretiek PINK vznikol v septembri 2006 ako záujmový krúžok Centra voľného času - Spektrum v Galante. Prvé členky boli rozdelené do dvoch, neskôr troch vekových skupín. Najmladšie dievčatá vystupovali pod názvom Mini Karkulky, tie o niečo staršie, pod názvom Karkulky a hlavnou kategóriou boli mažoretky Pink. Vďaka množstvu vystúpení sa tento šport stal v našom meste akýmsi boomom a tak sa náš súbor rýchlo rozrástol. Od vzniku až do dnešného dňa sa o vedenie súboru a trénovanie dievčat stará Dominika Jakabová.

Naše úspechy

Už po prvých mesiacoch pôsobenia sme sa začali zúčastňovať vystúpení, na ktoré bolo čoraz viac objednávok. Vystupovali sme na malých aj veľkých podujatiach v Galante, blýzkych obciach a mestách. Stretli sme množstvo známych a slávnych osobností, navštívili miesta na ktoré sa vo všedný deň nedostaneme...

Od roku... sa každoročne zúčastňujeme súťaží, vďaka ktorým cestujeme po rôznych mestách a štátoch /Slovensko od Bratislavy po Prešov, Česká republika od Zlína po Kolín, Poľsko, Chorvátsko/. Prežívame množstvo krásnych chvíľ, vznikajú nové priateľstvá medzi nami a členkami iných súborov a užívame si kopec srandy. Slzy z úspechov či neúspechov v posledných rokoch s nami zdieľajú aj rodičia, ktorí nás na súťažiach povzbudzujú a tvoria náš rodičovský fanklub. Vytancovali sme si množstvo medailí a trofejí, ktoré zdobia naše CVČ a detské izby.

ZLATÁ PALIČKA

Nakoľko sa v našom blízkom okolí nekonala žiadna súťaž v mažoretkovom športe, prišli sme s myšlienkou zorganizovať jednu malú priateľskú súťaž s regionálnym charakterom. Vďaka dobrým ohlasom a narastajúcim záujmom sa z nej stala celoslovenská súťaž. Koná sa každoročne v máji v Športovej hale v Galante. Hlavným organizátorom je CVČ- Spektrum Galanta. Podujatie pravidelne finančne podporuje Mesto Galanta.

TRÉNINGY

V našom súbore sa vystriedali stovky mažoretiek a jeden mažoret. Niektoré z dievčat to vzdali po pár trényngoch, no tie najvytrvalejšie vydržali až 12 rokov. Podľa veku sa naše mžoretky delia na deti, kadetky, juniorky a seniorky a podľa šikovnosti na veľké a malé formácie. Riadime sa pravidlami Asociácie mažoretkového športu Slovensko, ktorej sme členkami. Každá veková skupina trénuje 2-3 krát týždenne. Keď sa blíži súťaž, stretávame sa aj počas sobotňajších a prázdninových sústredeniach. 

Naše tréningy sú rozdelené na 3 časti:  

  • rozcvička - gymnastika, balet
  • práca s paličkou - nácvik prvkov
  • tanečná časť - nácvik tanečných prvkov a choreografie